Låna Pengar

Vad är ränta?

Publicerad: 2012-08-22

Ränta är det pris man betalar för att låna pengar. Räntan betalas den som lånar pengarna och tas ut av den som lånar ut dem. När en person lånar ut pengar till en bank, genom att sätta in dem på ett konto, erhåller man inlåningsränta från banken. Det vill säga att banken betalar dig för att få låna dina pengar. När man istället lånar pengar av en bank får men betala låneränta. Villkoren för hur räntan ändras, bestäms i förväg, eller omförhandlas med förutbestämda intervall. Då har man bunden ränta i exempelvis 1, 3, 6 eller annat antal månader.

Räntesats

Ränta är vanligtvis en procentsats av lånebeloppet

Räntesatsen är storleken på räntan anges oftast som en procentsats av det totala lånebeloppet vid det aktuella tidpunkten. Med 6 % ränta betalar du 6 000 kr i årlig ränta för ett lån på 100 000 kr förutsatt att du inte amorterar (betalar tillbaka) något under året. Om du betalar av halva lånet, 50 000 kr, efter 6 månader så sjunker det årliga beloppet. Först har du 6 % ränta på 100 000 i 6 månader, d.v.s. 3000 kr. Därefter betalar du 6 % ränta på 50 000 kr, d.v.s. 1 500 kr, resten av året. Med amorteringen har din räntekostnad sjunkit från 6000 kr till 4 500 kr.

Om räntesatsen avser en viss betalningsperiod kallas den enkel ränta. Avser den ett år kallas den årlig ränta.

Nominell räntesats

Nominell räntesats, nominell ränta, är den räntesats som anges i t.ex. ett skuldebrev.

Effektiv ränta

Effektiv ränta (effektiv årsränta) är ett vanligt sätt att räkna ut ränta för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan – ungefär som jämförpris. Man förutsätter att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas en gång per år, och vanligen används räntedagsbasen 360/360.

Om räntan betalas flera gånger per år blir därför den effektiva årsräntan högre än den nominella räntan. Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva årsräntan lägre än den nominella (t.ex. på en flerårig fastränteplacering).

Vid beräkning av effektiv ränta på konsumentkrediter ska man även ta med avgifter och andra kostnader som hör till lånet i kalkylen. Detta är tydligt reglerat i Konsumentkreditlagen och i Konsumentverkets anvisningar.

Rörlig ränta

Rörlig ränta innebär att lånets räntesats styrs av marknadsräntan eller något index, t.ex. STIBOR eller LIBOR. Räntan kommer därför att röra sig upp och ned i takt med detta.

Fast ränta

Fast ränta är den rörliga räntans raka motsats. Med fast ränta vet låntagaren att räntan är bestämd under en viss tid, t.ex. två eller fem år, samt till vilken räntesats.

Inlåningsränta

Inlåningsränta är den ränta banken betalar till den de lånat in pengar av, det vill säga den ränta kunden får på sina pengar på bankkontot.

Utlåningsränta

Utlåningsränta är motsatsen till inlåningsränta. Det är den ränta en bank lånar ut pengar till kunder.

LånaPengar24.com - Information om lån | Information om cookies